Državni arhiv u Dubrovniku kao samostalna ustanova djeluje tek od 1920. godine, ali njegova povijest je znatno starija. Od najstarijih vremena Dubrovčani su shvatili potrebu čuvanja značajnih državnih isprava i spisa, a one najvrjednije pohranjivali su na posebno sigurno mjesto – u relikvijaru Katedrale sv. Marije, među moćima svetaca.
Godinom utemeljenja Državnoga arhiva u Dubrovniku može se smatrati 1278., kada u Dubrovnik dolazi Tomasino de Savere, prvi školovani od države plaćeni notar – svjetovnjak, koji počinje voditi notarske i kancelarijske knjige.
Danas se Arhiv nalazi u Palači Sponza.
Godine 2002. osnovan je arhivski sabirni centar Metković-Opuzen-Ploče sa sjedištem u Metkoviću za prikupljanje i čuvanje arhivskoga gradiva na području Neretve, a 2011. godine otvoren je arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo za prikupljanje i čuvanje arhivskoga gradiva na području otoka Korčule, Lastova i dijela Pelješca,  sa sjedištem u Žrnovu.

 
NOVOSTI
Državni arhiv u Dubrovniku poziva na sudjelovanje u jedinstvenom online arhivu Prvog svjetskog rata Europeana 1914-1918
 
NOVOSTI
IZLOŽBA 'SIMBOL SREDNJEG VIJEKA – PERGAMENE OBITELJSKOG FONDA ARNERI'
Povodom 800. godišnjice početka kodifikacije Statuta grada i otoka Korčule, Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo priređuje izložbu pod naslovom „Simbol srednjeg vijeka – pergamene obiteljskog fonda Arneri / Symbol of the middle ages – the parchments of the Arneri family fund“. Izložba će biti otvorena u prostorijama Arhivskog sabirnog centra u Žrnovu od 27. rujna do 31. listopada.
 
NOVOSTI
PREŠUĆENI RAT - KORČULANSKI KOTAR U I. SVJETSKOM RATU
U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana arhiva, Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo u ponedjeljak 9. lipnja priređuje izložbu "Prešućeni rat – korčulanski kotar u I. svjetskom ratu / Disremembered war – The district of Korčula in the First World War". Izložba će biti postavljena u Gradskom muzeju Korčula. Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju otvorenju (s početkom u 20 sati) i razgledaju izložbu.
 
NOVOSTI 
NOVOSTI
Temeljem članka 25. Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku, a u skladu sa čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/2007), te Zakonom o izmjenama zakona o javnoj nabavi (N.N. 125/08 i N.N. 143/13) ravnatelj Arhiva donosi PLAN JAVNE NABAVE /roba, radova i usluga/ za 2014. godinu.
 
NOVOSTI
Temeljem članka 16. Etičkog kodeksa zaposlenika Državnog arhiva u Dubrovniku, a u skladu s člankom 25 statuta Državnog arhiva u Dubrovniku ravnatelj donosi, O D L U K U o imenovanju povjerenika za etiku u Državnom arhivu u Dubrovniku.
 
NOVOSTI
BLAGDAN SV. MARTINA U ŽRNOVU NA MRATINU
Pozivamo Vas u ponedjeljak 11. studenog na obilježavanje blagdana sv. Martina u Žrnovu na Mratinu. Od 10 sati ujutro Arhiv će otvoriti svoja vrata i spremišta svim znatiželjnicima i namjernicima. Poslijepodne u 17 sati kraći umjetnički program izvest će učenici Osnovne škole 'Ante Curać-Pinjac', a poslije slijedi otvaranje dokumentarne izložbe 'Martin - s(t)jecište'. (Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo)
 
NOVOSTI
PREDSTAVLJANJE KNJIGE 'JUŽNE GRANICE DALMACIJE OD 15.STOLJEĆA DO DANAS'
Večeras 10. listopada u 19 sati u čitaonici Državnog arhiva u Dubrovniku, palača Sponza, održati će se predstavljanje knjige „Južne granice Dalmacije od 15. stoljeća do danas“ autora Stijepa Obada, Serđa Dokoze i Suzane Martinović.
 
NOVOSTI
24.05.2013.
Temeljem članka 40 i 41 Zakona o ustanovama (NN  76/93, 29/97 i 47/99), članka 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09), te članka 28 Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku, raspisuje se 
N A T J E Č A J za izbor  
ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Dubrovniku.
 
NOVOSTI
MEĐUNARODNI DAN ARHIVA - ASC KORČULA-LASTOVO
U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana arhiva, Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo u ponedjeljak 10. lipnja priređuje izložbu "Samo službeno ...a malo i neslužbeno". Izložba će biti postavljena u Gradskom muzeju Korčula. Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju otvaranju (s početkom u 19,30) i razgledaju izložbu. (ASC KL)