Državni arhiv u Dubrovniku kao samostalna ustanova djeluje tek od 1920. godine, ali njegova povijest je znatno starija. Od najstarijih vremena Dubrovčani su shvatili potrebu čuvanja značajnih državnih isprava i spisa, a one najvrjednije pohranjivali su na posebno sigurno mjesto – u relikvijaru Katedrale sv. Marije, među moćima svetaca.
Godinom utemeljenja Državnoga arhiva u Dubrovniku može se smatrati 1278., kada u Dubrovnik dolazi Tomasino de Savere, prvi školovani od države plaćeni notar – svjetovnjak, koji počinje voditi notarske i kancelarijske knjige.
Danas se Arhiv nalazi u Palači Sponza.
Godine 2002. osnovan je arhivski sabirni centar Metković-Opuzen-Ploče sa sjedištem u Metkoviću za prikupljanje i čuvanje arhivskoga gradiva na području Neretve, a 2011. godine otvoren je arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo za prikupljanje i čuvanje arhivskoga gradiva na području otoka Korčule, Lastova i dijela Pelješca,  sa sjedištem u Žrnovu.

 

Natječaj za izbor ravnatelja
GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – OBRAZAC PR-RAS
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – OBRAZAC BIL

 

 
NOVOSTI

U petak  na blagdan sv. Martina 11. studenoga Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo obilježava svoj dan.

 
NOVOSTI

Poništava se natječaj za popunu radnog mjesta, objavljen u Narodnim novinama br. 57. od 21. lipnja 2016.g., na web stranici Državnog arhiva u Dubrovniku, web stranici Ministarstva kulture te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 
NOVOSTI

Državni arhiv u Dubrovniku - Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo poziva Vas na predstavljanje knjige Tonka Barčota "Prešućeni rat". Knjigu će predstaviti dr.sc. Franko Mirošević u atriju Centra za kulturu Vela Luka, u petak 8. srpnja s početkom u 21 sat.

 
NOVOSTI
23.06.2016.

Na temelju članka 22. i 25. Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku, članka 37. Zakona o ustanovama (N.N. 76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008), članka 61. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (N.N. 105/1997, 64/2000 i 65/2009) i članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. 82/2008), a u skladu s odredbama Pravilnika o načinu rada, unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova i radnih mjesta u Državnom arhivu u Dubrovniku i Pravilnika o radu Arhiva, Državni arhiv u Dubrovniku raspisuje

 

                        N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta na određeno vrijeme do povratka zaposlenika s bolovanja

 

 

 
NOVOSTI

Povodom Međunarodnog dana arhiva Državni arhiv u Dubrovniku – Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo organizira predstavljanje knjige „Prešućeni rat – Korčulanski kotar u I. svjetskom ratu“. Riječ je o plodu višegodišnjeg istraživanja s pregledom životnih prilika u korčulanskom kotaru za vrijeme rata i detaljnim popisima stradalih vojnika i civila. Knjigu će predstaviti dr.sc. Franko Mirošević u Centru za kulturu Korčula 9. lipnja s početkom u 20 h. (SCKL)

 
NOVOSTI

Odluka o poništenju Javnog poziva za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad, bez zasnivanja radnog odnosa 

 
NOVOSTI

Na temelju članka 22. i 25. Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku i članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12, 120/12), Državni arhiv u Dubrovniku objavljuje JAVNI POZIV za prijem polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

 
NOVOSTI

U četvrtak 7. travnja održana je prva filmska projekcija u Arhivskom sabirnom centru Korčula-Lastovo. Novonabavljeni projektor stavili smo u funkciju i prikazali dva dokumentarna zapisa iz Zbirke videozapisa Nevena Fazinića. Prethodno smo VHS zapise digitalizirali u sklopu našeg projekta konverzije analognih u digitalne zapise. Na premijernoj projekciji bili su s nama učenici Osnovne škole „Ante Curać Pinjac“ iz Žrnova predvođeni s učiteljicom Anamarijom Skokandić. (ASC KL)

 
NOVOSTI

Plan nabave robe, radova i usluga Državnog arhiva u Dubrovniku za 2016. godinu.

 

 
NOVOSTI
 
NOVOSTI

JAVNI POZIV za prijem polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 
NOVOSTI
 
NOVOSTI

U srijedu na blagdan sv. Martina 11. studenoga Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo obilježava svoj dan.

 
NOVOSTI
DOKUMENTARNA IZLOŽBA „KORACI U SMRT – IVKO PETKOVIĆ KOVAČ 22.6.1943.
Državni arhiv u Dubrovniku – Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo poziva Vas na dokumentarnu izložbu „Koraci u smrt – Ivko Petković Kovač 22.6.1943.“ povodom Međunarodnog dana arhiva.Izložba (na hrvatskom i engleskom jeziku) bit će otvorena u ponedjeljak 22. lipnja u Osnovnoj školi Vela Luka s početkom u 21 sat, a moći će se razgledati do 24. srpnja radnim danom od 8 do 13 sati.
 
NOVOSTI
ETIČKI KODEKS ZAPOSLENIKA DRŽAVNOG ARHIVA U DUBROVNIKU
1.6.
 
NOVOSTI
19.5.2015.
Državni arhiv u Dubrovniku na dan 31.12.2014. donosi financijski plan za 2015.  te projekcije prihoda i primitika te rashoda i izdataka za 2016. i 2017. godinu.
 
NOVOSTI
19.5.2015.
Financijski plan Javne ustanove Državni arhiv u Dubrovniku za 2015. sastavni je dio proračuna Republike Hrvatske za 2015. Izrađen je u skladu s Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna koje je Ministarstvo financija donijelo sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12) te u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. (NN 148/14), uz obveznu primjenu Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10) i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10).
 
NOVOSTI
19.5.2015.
Godišnji izvještaj 01.01.-31.12.2014.
 
NOVOSTI
17.04.2015.
Temeljem članka 16. Etičkog kodeksa zaposlenika Državnog arhiva u Dubrovniku, a u skladu s člankom 25 statuta Državnog arhiva u Dubrovniku ravnatelj donosi, O D L U K U o imenovanju povjerenika za etiku u Državnom arhivu u Dubrovniku
 
NOVOSTI
Državni arhiv u Dubrovniku poziva na sudjelovanje u jedinstvenom online arhivu Prvog svjetskog rata Europeana 1914-1918
 
NOVOSTI
IZLOŽBA 'SIMBOL SREDNJEG VIJEKA – PERGAMENE OBITELJSKOG FONDA ARNERI'
Povodom 800. godišnjice početka kodifikacije Statuta grada i otoka Korčule, Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo priređuje izložbu pod naslovom „Simbol srednjeg vijeka – pergamene obiteljskog fonda Arneri / Symbol of the middle ages – the parchments of the Arneri family fund“. Izložba će biti otvorena u prostorijama Arhivskog sabirnog centra u Žrnovu od 27. rujna do 31. listopada.
 
NOVOSTI
PREŠUĆENI RAT - KORČULANSKI KOTAR U I. SVJETSKOM RATU
U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana arhiva, Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo u ponedjeljak 9. lipnja priređuje izložbu "Prešućeni rat – korčulanski kotar u I. svjetskom ratu / Disremembered war – The district of Korčula in the First World War". Izložba će biti postavljena u Gradskom muzeju Korčula. Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju otvorenju (s početkom u 20 sati) i razgledaju izložbu.
 
NOVOSTI 
NOVOSTI
Temeljem članka 25. Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku, a u skladu sa čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/2007), te Zakonom o izmjenama zakona o javnoj nabavi (N.N. 125/08 i N.N. 143/13) ravnatelj Arhiva donosi PLAN JAVNE NABAVE /roba, radova i usluga/ za 2014. godinu.
 
NOVOSTI
Temeljem članka 16. Etičkog kodeksa zaposlenika Državnog arhiva u Dubrovniku, a u skladu s člankom 25 statuta Državnog arhiva u Dubrovniku ravnatelj donosi, O D L U K U o imenovanju povjerenika za etiku u Državnom arhivu u Dubrovniku.
 
NOVOSTI
BLAGDAN SV. MARTINA U ŽRNOVU NA MRATINU
Pozivamo Vas u ponedjeljak 11. studenog na obilježavanje blagdana sv. Martina u Žrnovu na Mratinu. Od 10 sati ujutro Arhiv će otvoriti svoja vrata i spremišta svim znatiželjnicima i namjernicima. Poslijepodne u 17 sati kraći umjetnički program izvest će učenici Osnovne škole 'Ante Curać-Pinjac', a poslije slijedi otvaranje dokumentarne izložbe 'Martin - s(t)jecište'. (Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo)
 
NOVOSTI
PREDSTAVLJANJE KNJIGE 'JUŽNE GRANICE DALMACIJE OD 15.STOLJEĆA DO DANAS'
Večeras 10. listopada u 19 sati u čitaonici Državnog arhiva u Dubrovniku, palača Sponza, održati će se predstavljanje knjige „Južne granice Dalmacije od 15. stoljeća do danas“ autora Stijepa Obada, Serđa Dokoze i Suzane Martinović.
 
NOVOSTI
24.05.2013.
Temeljem članka 40 i 41 Zakona o ustanovama (NN  76/93, 29/97 i 47/99), članka 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09), te članka 28 Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku, raspisuje se 
N A T J E Č A J za izbor  
ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Dubrovniku.
 
NOVOSTI
MEĐUNARODNI DAN ARHIVA - ASC KORČULA-LASTOVO
U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana arhiva, Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo u ponedjeljak 10. lipnja priređuje izložbu "Samo službeno ...a malo i neslužbeno". Izložba će biti postavljena u Gradskom muzeju Korčula. Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju otvaranju (s početkom u 19,30) i razgledaju izložbu. (ASC KL)