Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Dubrovniku

sponza-palace-original-21465

DRŽAVNI  ARHIV U DUBROVNIKU   Svetog Dominika 1, 20 000 Dubrovnik KLASA: 612-06/17-01-28 UR.BROJ: 2117-33-17-01-56 U Dubrovniku, 12. travnja 2017. Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09) te članka 28. Statuta Državnog […]