Arhivalija mjeseca prosinca

Isječak iz novina 1925. godine

Arhivalija mjeseca prosinca, članak o Dubrovniku kao skupom gradu za život davne 1925. godine, Narodna svijest br.36, 1925.g.

Javni poziv za prijem pripravnika

Na temelju članka 25. Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku (dalje DAD) te Odluci o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu Ministarstva kulture (klasa: 130-01/18-01/0002, urbroj: 532-02/1-18-06 od 19. studenog 2018.)  i odredbama čl. 26. i 27.  Pravilnika o načinu rada, unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova i radnih […]

Arhivalije mjeseca studenog

Veduta Dubrovnika gledana iz sv. Jakova

Arhivalije mjeseca studenog: 1.) Album Martecchini, Crkva sv. Vlaha 1858. autor, vjerojatno Josip Betondić 2.) Zbirka fotografija: Grad 1860-tih. autor Tomaso Burato

Arhivalija mjeseca listopada

POGODBE ODREKE Odnose unutar konavoskih obitelji i to između oca, sinova i kćeri tj. sestara iz vremena austrijske uprave i između dva svjetska rata možemo promatrati kroz nekoliko vidova ugovora koje su sklapali prije svega kod javnih bilježnika u Cavtatu Luka Kalačića (1188. – 1921.) i Gaša Dalleorea (1922. – 1933.). Svaki nasljednik je imao […]

Arhivalija mjeseca

Originalna knjiga Matrikula Antunina

HR-DADU-48.1 Confraternitates, Matriculae, vol. 21, Matrikula Antunina Među najpoznatijim dubrovačkim bratovštinama ističe se bratovština sv. Antuna Opata (antunini).  Iz inicijalne religiozno-karitativne udruge prerasla je u stalešku udrugu elitnoga sloja dubrovačkog građanstva. Matrikula je simbolizirala i pravni ustroj bratovštine, slično kao što je, na višoj razini, dubrovački statut bio simbol državnog poretka i vlasteoske vlasti.

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Državnog arhiva u Dubrovniku, dostupna je u nastavku.  SUDOVI Županijski sud u Dubrovniku Zbirni popis gradiva Općinskog suda u Dubrovniku – stalna služba u Pločama do 1990 Županijsko državno odvjetništvo Dubrovačko neretvanske županije Općinsko državno odvjetništvo Dubrovnik Zbirni popis gradiva […]

Skip to content