Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci NN 107/10

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima NN 65/09

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva NN 106/07

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima NN 106/07

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva NN 63/04

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva NN 65/04

Pravilnik o polaganju stručnih ispita u arhivskoj struci NN 93/04

Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama NN 93/04

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva NN 90/02

Pravilnik o evidencijama u arhivima NN 90/02

Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima NN 90/02

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima NN 64/00

Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva NN 67/99

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 105/97