Poziv na dostavu ponude – Projekt sanacija Sponze

Odluka o izboru povjerenstva -javna nabava Projekt sanacija Sponze

Obrazac 2 – Troškovnik

Obrazac 3 – Ponudbeni list

Plan nabave za 2020. godinu: Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Plan nabave za 2020. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Plan nabave za 2019. godinu: Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Plan nabave za 2019. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave

Plan nabave 2018.

Odluka o imenovanju povjerenstva

Ponudbeni list-usluga

Poziv na dostavu ponude

Plan nabave 2017 u DAD

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u DAD