DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU
Tel: 020/321-031, 321-032
Fax: 020/321-060, 321-190 (računovodstvo)
E-mail: [email protected]
Adresa: Sv. Dominika 1, 20000 Dubrovnik

DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU – zgrada Vukovarska 24
Tel: 020/642-960
E-mail: [email protected]
Adresa: Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik

Sabirni arhivski centar Metković-Opuzen-Ploče
Tel: 020/690-733
Fax: 020/690-734
E-mail: [email protected]
Adresa: Hebranga 4, 20350 Metković

Sabirni arhivski centar Korčula-Lastovo
Tel: 020/721-520
Fax: 020/721-521
E-mail: [email protected]
Adresa: Mratin-Kampuš, 20275 Žrnovo