Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima, pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenici za informiranje:
Nikolina Pozniak
tel: 020/321 031
e–mail: nikolina.pozniak@dad.hr

Tanja Ladišić
tel: 020/321 032
e-mail: tanja.ladisic@dad.hr

– Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Državnog arhiva u Dubrovniku
(pdf) prilog 2 skupa u istom pdf-u i Odluka i izmjena-ukupno 3 skena